Tvillingan

Tvillingan er nummer fire og fem i De syv søstre fra venstre, sett fra nordvest. Den sørligste er høgest med 980 meter, mens den nordligste er 945 meter. Fra enkelte vinkler som for eksempel nordfra Bjørn på Dønna, ser det ut som det bare er en topp, men det er to. Bare ta turen opp å sjekk!! 

Tekst: Inge Ove Tysnes 

På sommerføre er Tvillingan (945 og 980 moh.) blant de letteste av De syv søstre å gå opp på. Men skal man helt opp på den nordligste blir vanskelighetsgraden litt større.