Årsmøte 2016

Foto: Sindre T. Lønnes

Sandnessjøen og omegn turistforening innkaller til årsmøte 18. mars kl. 18:00 på Sandneskroa. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 12. februar. Velkommen!

Skrevet av Espen Dahl-Mortensen 4. februar 2016