Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte 2018

Vi innkaller med dette til årsmøte i Sandnessjøen og Omegn Turistforening mandag 30. april kl. 18:00. Møtet blir avholdt på Petro Næringshage på Horvnes. 

Saksliste

  1. Godkjennelse av innkalling
  2. Godkjennelse av saksliste
  3. Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
  4. Valg av protokollfører
  5. Valg av ordfører
  6. Styrets årsberetning
  7. Styrets årsregnskap og revisorenes rapport
  8.  Innkomne forslag
  9. Innstilling fra valgkomiteen  på styremedlemmer.

Vi ber om at ønskede saker sendes styret innen 2 dager før årsmøtet.

Skrevet av Espen Dahl-Mortensen 15. april 2018